Dokumenty

Ostatní dokumenty školy

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

Školská rada

Složení školské rady

Předseda (člen zvolený zaměstnanci školy)
Bc. Martin Hýbl

Místopředseda (člen zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky)
Monika Breibischová

Člen (zástupce zřizovatele)
Mgr. Radim Jendřejas

Školní vzdělávací program