Maturitní zkoušky - jaro 2019

Maturitní témata k ústním i praktickým zkouškám, informace o termínech, průběhu, předmětech, formách zkoušek a povolených pomůckách jsou k dispozici žákům na webových stránkách školy  ve složce MATURITY  a na nástěnce v 1. patře vedle sekretariátu školy. Model maturitní zkoušky se opírá o Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

Maturitní zkouška - Hotelnictví a turismus

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura

(forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu)

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj) nebo matematika

forma cizí jazyk: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu
forma matematika: didaktický test

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. zkouška: Hotelnictví

2. zkouška: Cestovní ruch

3. zkouška: Praktická maturitní zkouška

Maturitní zkouška - Dálkové studium

I. SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

1. zkouška: český jazyk a literatura

(forma: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu)

2. zkouška: cizí jazyk (Aj, Nj) nebo matematika

forma cizí jazyk: didaktický test, slohová práce, ústní zkouška podle pracovního listu
forma matematika: didaktický test

II. PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

3 povinné zkoušky

1. zkouška: Ekonomika

2. zkouška: Účetnictví

3. zkouška: Praktická maturitní zkouška

Přehled důležitých termínů pro maturanty

do 30. 11. 2018
odevzdat řediteli školy přihlášku k MZ, včetně posudku PUP

do 31. 3. 2019
odevzdat řediteli školy Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z Čjl

 10.4.-11.4. 2019                                                                                                                                                                       písemné práce z Čjl a cizích jazyků       

2.5. - 10. 5. 2019                                                                                                                                                                    didaktické testy