ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY-CIZINCE

KURZ JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO VZDĚLÁVACÍ INTEGRACI ŽÁKŮ CIZINCŮ

CENA ADAPTAČNÍHO PROGRAMU

Cena adaptačního programu včetně výuky podle učebních osnov Euroškoly Strakonice je 19. 500 Kč a platí pro období od 1. 3. 2022.

CÍL ADAPTAČNÍHO PROGRAMU

Cílem adaptačního programu je integrace zahraničních studentů do českého prostředí a jejich začlenění do učebního procesu na Euroškole Strakonice.

Jedním z hlavních cílů adaptačního programu je získání potřebné znalosti a dovednosti především v oblasti „VZDĚLÁVÁNÍ“:

V rámci bloku intenzivní jazykové přípravy probíhající v českém jazyce (tj. kurzu českého jazyka pro cizince), bloku komplexní přípravy (tj. účasti ve výuce dle studijního programu I. ročníku středního vzdělávání) a vzdělávací integrace do procesu učení této školy, bude účastník programu plně připraven ke studiu na Euroškole Strakonice.

Dále mu pak bude umožněno nahlédnout do následujících problematik:

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Jak a kde vyhledat lékařskou pomoc, jak a kde se zaregistrovat u lékaře, jak řešit zdravotní problémy s pojišťovnou atd.

ZAČLENĚNÍ DO SPOLEČNOSTI

Účastník programu získá představu o právech a povinnostech cizince s dlouhodobým pobytem v České republice. Dozví se, jaké jsou možnosti pro uplatnění se ve sportovních či kulturních aktivitách při pobytu v České republice.

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ

Poskytnutí pomoci při registraci u migrační policie a dalších výkonných orgánů. Ucelení představy o povinnostech cizinců žijících na území ČR a povědomí o povinnostech, které je třeba respektovat.

JAK ADAPTAČNÍ PROGRAM FUNGUJE?

Do 1. prosince 2021 je potřeba zaregistrovat se na našich webových stránkách a zažádat o účast v adaptačním programu. Připravíme pro vás balíček dokumentů potřebných k účasti v adaptačním programu a v případě potřeby poskytneme součinnost budoucímu účastníkovi programu při podání žádosti o vízum. Kurz adaptačního programu začíná každé pondělí v průběhu školního roku.

V případě úspěšné adaptace může účastník programu pokračovat ve studiu, a to od 1. září 2023 v odpovídajícím ročníku podle učebních osnov Euroškoly Strakonice.

CO JE OBSAHEM ADAPTAČNÍHO PROGRAMU?

Praxe – ponoření se do praktického využití znalostí a dovedností při integraci do českého prostředí.
Kurz českého jazyka pro zahraniční studenty, včetně účasti na procesu učení podle učebních plánů vybrané školy v rozsahu cca 360 akademických hodin.
Přivítání člena adaptačního programu v Praze, ubytování a registrace na Migrační policii ČR.

CO NENÍ ZAHRNUTO V CENĚ?

KONZULÁRNÍ POPLATEK ZA VÍZUM

PŘEKLADY DOKUMENTŮ DO ČEŠTINY

Překlad všech dokumentů do češtiny může stát až 100 EUR.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OD ČESKÉ POJIŠŤOVNY

Cena komplexního pojištění na první kalendářní rok činí 430 EUR nebo více, v závislosti na pojišťovně. Na základě Plné moci je možno pojištění zajistit z naší strany.

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI NEBO V DOMOVECH MLÁDEŽE

Náklady na ubytování v našich partnerských hostelech se pohybují od 200 EUR měsíčně, v závislosti na lokalitě..

STRAVOVÁNÍ A VÝDAJE SPOJENÉ S BYDLENÍM V ČESKÉ REPUBLICE

Ve škole nebo internátních zařízeních je možnost stravování v jídelně či bufetu. Ceny jídel se pohybují od 1,5 eura. Životní náklady se pohybují od 150 EUR měsíčně, v závislosti na individuálních potřebách.

VÝUKOVÝ MATERIÁL

Učebnice, notebooky a další vzdělávací materiály je třeba zakoupit samostatně. Student obdrží v prvních dnech školy seznam učebnic. Předpokládané náklady na vzdělávací potřeby činí až 120 EUR.