Projekt: Jazyková učebna za finanční podpory EU

PROJEKTY EVROPSKÉ UNIE

Euroškola Strakonice zapojujeme se do celé řady projektů financovaných z prostředků ESF,státního rozpočtu ČR, z česko-německého fondu budoucnosti, projektů EU - Leonardo da Vinci. Projekty jsou zaměřeny na zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů školy. Část projektů řeší oblast dalšího vzdělávání zaměstnanců firem i veřejnosti. Zapojením do projektů si škola rozšiřuje vícezdrojové financování školních i mimoškolních aktivit.

studenti Euroškoly Strakonice v jazykové učebně

Jazyková učebna,
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001508

Zažádáno v červnu 2016. Dne1. 7. 2017, žádost splnila podmínky vydání právního aktu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na Euroškole Strakonice. To je zajištěno skrze pořízení nového vybavení jazykové učebny. Vzdělávání je rovněž zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivitě dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu  a významně pozvedává motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Počítačová učebna,
reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520

Zažádáno v červnu 2016. Dne 6. 8. 2017 - vydán právní akt a v současné době je projekt již zrealizován.

Hlavním cílem je zkvalitnění výuky předmětů Informační technologie, písemná a elektronická komunikace, práce s počítačem a grafický design na Euroškole Strakonice. To je zajištěno skrze pořízení vybavení počítačové učebny digitálních technologií. Vzdělávání  u nás je též  zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitnilo a významně pozvedlo motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

student oboru Ekonomika a reklamní grafika
studentky Euroškoly Strakonice

Naše škola lepší,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007096

 

Zažádáno v červnu 2017, 11.8. 2017 - zaregistrování žádosti o podporu.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.. a další.

 

 

Naše škola čtenářská a kosmopolitnější,
reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0814

 

Cílem projektu je zavedení čtenářské dílny do vzdělávácího předmětu český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získána navýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce.

 

 

studentka Euroškoly Strakonice

 EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM 

Naše škola novější a zajímavější,
reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0101

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí,
které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků ke zlepšení dovedností v oblastech:

 • čtenářské a informační gramotnosti, 
 • cizích jazyků,
 • využívání ICT,
 • matematice,
 • odborných kompetencí,
 • finanční gramotnosti,
 • inkluzivním vzdělávání,
 • mentoringu.

 Naše škola lepší III -  operační program Jan Amos Komenský

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003145

 • Od 1. 12. 2022 – 30. 11. 2024 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003145 s názvem „Naše škola lepší III", který je spolufinancován Evropskou unií.
 • Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.
 • Celková výše podpory činí 811 757 Kč
Projekty EU
Projekty EU
Mobil
601 360 609, 723 510 059
E-mail
info@euroskolastrakonice.cz
Adresa
Husova 361, 386 01 Strakonice
logo_Instagram
logo_Facebook