Projekty Evropské Unie

Euroškola Strakonice se zapojuje do celé řady projektů financovaných z prostředků ESF, státního rozpočtu ČR, z Česko-německého fondu budoucnosti, projektů EU - Leonardo da Vinci. Projekty jsou zaměřeny na zkvalitnění vzdělávání žáků a učitelů školy. Část projektů řeší oblast dalšího vzdělávání   zaměstnanců firem i veřejnosti.  Zapojením do projektů si škola rozšiřuje vícezdrojové financování školních i mimoškolních aktivit.

Nové projekty

Název projektu: Jazyková učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001508

Zažádáno v červnu 2016, 1.7. 2017 žádost splnila podmínky vydání právního aktu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků na Euroškole Strakonice. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení jazykové učebny. Vzdělávání na Euroškole Strakonice též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku posune a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Název projektu: Počítačová učebna, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001520

Zažádáno v červnu 2016, 6.8. 2017 - vydán právní akt a v současné době je ve fázi realizace

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace, Práce s počítačem a Grafický design na Euroškole Strakonice. To bude zajištěno skrze pořízení vybavení počítačové učebny digitálních technologií. Vzdělávání na Euroškole Strakonice též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Název projektu: Naše škola lepší, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007096

Zažádáno v červnu 2017, 11.8. 2017 - zaregistrování žádosti o podporu

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT..

Starší projekty

Název projektu: Naše škola čtenářská a kosmopolitnější, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0814

Cílem projektu je zavedení Čtenářské dílny do vzdělávácího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

EU peníze středním školám

Název projektu: Naše škola novější a zajímavější, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0101

Výsledkem EU peníze středním školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:

 • 1
  čtenářská a informační gramotnost
 • 2
  cizí jazyky
 • 3
  využívání ICT
 • 4
  matematika
 • 5
  odborné kompetence
 • 6
  finanční gramotnost
 • 7
  inkluzívní vzdělávání
 • 8
  mentoring