PREVENCE A PORADENSTVÍ

studenti Euroškoly Strakonice

VÝCHOVNÝ PORADCE
Bc. Drahomíra Důchodní

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Mgr. Monika Koptyšová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Marek Šulc

KONTAKT

 

NÁPLŇ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE
A METODIKA PREVENCE

 

  • studijní a kariérové poradenství,
  • prevence sociálně patologických jevů,
  • práce s problémovými žáky (aktuálně),
  • spolupráce se školním protidrogovým koordinátorem.

NEMÁTE DŮVĚRU? OBRAŤE SE NA NA PORADENSKÉ ORGANIZACE  

 

Organizace ve Strakonicích:

728 469 494Krizové a kontaktní centrum
383 321 704Pedagogicko-psychologická poradna ČB – pobočka Strakonice

Organizace s celorepublikovou působností:

116 111Linka bezpečí (pomoc mladým lidem v těžkých situacích)
800 111 113Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
386 350 475Linka pro ženy a dívky(poradna v Č.Bud.)
241 484 149Linka důvěry Dětského krizového centra (pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané)
286 881 059 Linka řešení šikany