Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení pro rok 2018/2019 jsou zpracovány v návaznosti na platnou legislativu (zákon č. 178/2016, odst. 60 - 60g a vyhláška č. 353/2016 ze dne 24. 10. 2016), která zavádí povinnost státních přijímacích zkoušek.
Kritéria a podmínky přijetí budou k dispozici zde v zákonem stanoveném termínu.

ŘŠ vyhlásí kritéria přijímacího řízení: do 31. 1. 2018

ŘŠ přijímá přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení (s jednotnou přijímací zkouškou): do 1. 3. 2018
ŘŠ vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení: dle počtu přihlášek v 1. kole, bezprostředně po 1. 3. 2018
ŘŠ přijímá přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení (bez jednotné přijímací zkoušky): po 1. 3. 2018 až do naplnění kapacity
Uchazeč v rámci 1. kola absolvuje jednotnou přijímací zkoušku z ČJL a MAT: 12. a 16. 4. 2018, náhradní termín 10. a 11. 5. 2018
Výsledky jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT zveřejní CERMAT + následně ŘŠ: 27. 4. 2018 (pouze uchazeči přihlášení v rámci 1. kola)
Uchazeči přihlášení v rámci 2. kola absolvují přijímací řízení po skončení kola prvního, tedy v květnu 2018.
V 1. kole přijímacího řízení (doručení přihlášky do 1. března 2018) je zákonem stanovena jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.
Ve 2. kole a dalších kolech přijímacího řízení (doručení přihlášky po 1. březnu 2018 a dále) není povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky - viz kritéria přijímacího řízení.