Výuka práva v praxi

Ve čtvrtek 28.3. 2019 jsme se v rámci odborné výuky zúčastnili soudního líčení u Okresního soudu ve Strakonicích. Jednalo o neplnění vyživovací povinnosti na nezletilé dítě. Průběh soudního líčení v nás zanechal hluboký dojem a určitě byl velkým poučením do budoucího života.

studenti 3. ročníku