Nejdůležitější změny v organizaci přijímacích zkoušek

27.3. 2020

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

  • Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

  • Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

Školní přijímací zkouška

  • Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení, který vyhlásí MŠMT. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

  • Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, CERMAT. Škola odešle ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že CERMAT je povinen zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní.

Náhradní termíny

  • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo.

Odevzdání zápisového lístku

  • Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).
  • Nejnovější články
  • Archiv článků