Informace pro uchazeče o studium

11.5. 2020

Milí uchazeči a vážení rodiče,

situace kolem jednotných přijímacích zkoušek se vyjasňuje, a proto mi dovolte, abych Vás seznámil s nejdůležitějšími informacemi a změnami, ke kterým letos dochází.

Věřím, že vše společně zvládneme. V případě dotazů volejte nebo pište. Na všechny otázky Vám rád odpovím.

  • KDY PROBĚHNE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ?

Pro žáky, kteří mají Euroškolu na prvním místě: v pondělí 8. června 2020 (ŘÁDNÝ TERMÍN), 23. června 2020 (NÁHRADNÍ TERMÍN). Žáci, kteří mají naši školu na druhém místě, budou pozváni na MOTIVAČNÍ POHOVOR /termín bude upřesněn/ Během května rozešleme VŠEM žákům písemnou pozvánku, kde budou všechny informace.

  • KOLIK MÁM POKUSŮ?

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč POUZE JEDNOU, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (výsledky ale platí pro OBĚ ŠKOLY). Uchazeč, který se pro VÁŽNÉ DŮVODY k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

KOLIK ČASU MÁM NA VYPRACOVÁNÍ TESTU?

Test z matematiky trvá 85 minut test z českého jazyka trvá 70 minut

KDY SE DOZVÍM VÝSLEDEK PŘIJÍMAČEK?

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

  • BUDU MÍT ŠANCI NA ODVOLÁNÍ?

Ano, jen proces funguje letos trochu jinak. Klasické odvolání nebude možné – k tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání. Nicméně ani letos uchazeči nepřijdou o možnost být přijati na místa „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa. Škola jedná tak, aby v co nejkratším termínu naplnila kapacitu školy. Ředitel na webu zveřejní počet uvolněných míst, která bude obsazovat novým způsobem.

  • Nejnovější články
  • Archiv článků