Informace pro maturanty

11.5. 2020

Přinášíme vám nejdůležitější informace o konání vaší maturitní zkoušky:

  • Termín pro odevzdání seznamu 20 literárních děl žákem řediteli školy byl prodloužen

Žák odevzdá řediteli školy seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce MZ z českého jazyka a literatury, v případě, pokud se tak nestalo do 31. března 2020 dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam do 18. května 2020 (tento den je první pracovní den lhůty pro odevzdání podle § 18 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb.).

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam 20 literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

  • Konání maturitní praktické zkoušky

V rámci náhradního způsobu konání může být stanoven termín konání i před 21. dnem ode dne obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách.

25.5.-26.5.2020 – praktická maturitní zkouška 4.D

27.5.2020 – praktická maturitní zkouška 4.A

27.5.2020-28.5.2020 – praktická maturitní zkouška 2.N

  • Volno k přípravě na konání zkoušky – „svatý týden“

Výslovně se stanovuje, že ředitel školy může dát žákům až 5 dní volna k přípravě na maturitní zkoušku. S přihlédnutím k okolnostem je na úvaze ředitele školy, zda žákům toto volno poskytne a zda bude volno trvat celých 5 dnů.

  • Společná část maturitní zkoušky – konání didaktických testů

První den konání jednotného zkušebního schématu

pondělí 1. června 2020        8:00  – didaktický test – matematika,

                                                 13:00 – didaktický test – anglický jazyk 

Druhý den konání jednotného zkušebního schématu

úterý 2. června 2020            8:00 – didaktický test – český jazyk a literatura

                                                13:00 – didaktický test – německý jazyk

  • Zpřístupnění výsledků didaktických testů ze strany Centra řediteli školy

Centrum nejpozději 7 dnů po dni konání didaktických testů, tj. v období od 8. do 9. června 2020 zpřístupní řediteli školy výsledky didaktických testů prostřednictvím informačního systému Centra v jarním zkušebním období.

  • Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s vyhlášeným časovým schématem ministerstvem.

10.6. – 11.6. – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky – 4.D

12.6. – ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky – 4.A

29.6. – 30.6. ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky – 2.N

Nejzazší termín pro konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky je stanoven na pátek 17. července 2020. Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola.

  • Nejnovější články
  • Archiv článků