Informace o zajištění vzdělávání v průběhu mimořádného opatření

12.3. 2020

Vážení rodiče, milí studenti,

chtěl bych  Vás informovat o krocích, které jsme podnikli v souvislosti s nařízením Vlády ČR o uzavření všech typů škol na území České republiky.

V současné době zabezpečujeme náhradní výuku pomocí online systémů školy. Pedagogové využívají systém BAKALÁŘ, Google Classroom, emailovou korespondenci a pro výuku cizích jazyků speciální software Smart Class+. O formách výuky jste byli informováni pomocí sytému BAKALÁŘ – KOMENS.

Zadané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, proto jsou žáci  povinni se online výuky účastnit. To znamená, že žáci budou minimálně jednou denně kontrolovat zadání domácí přípravy, to podle pokynů vypracují a do stanoveného termínu dohodnutou formou odevzdají. Následně budou od vyučujících získávat zpětnou vazbu.

Vyučující budou žákům po celou dobu uzavření školy poskytovat online podporu, proto je neváhejte kontaktovat. Emaily a kontakty najdete na webových stránkách školy.

Pevně věřím, že všichni pochopí vážnost situace a budou spolupracovat s pedagogy prostřednictvím online systémů. V této chvíli apeluji především na maturanty, kterým toto opatření velice zkomplikovalo závěrečnou přípravu k maturitním zkouškám.

Všem předem děkuji za spolupráci a těším se na brzké setkání v naší budově.

Mgr. Milan Vierer

  • Nejnovější články
  • Archiv článků