Nástavbové kombinované studium 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ukončené maturitní zkouškou

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 1. KOLO – PODMÍNKY PŘIJETÍ

1.  VYUČENÍ V TŘÍLETÉM UČEBNÍM OBORU, KTERÉ JE UKONČENO VÝUČNÍM LISTEM
2.  Doložení ověřené kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno).
3. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
4. VYKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA (výběr ANJ nebo NEJ)
7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O STUDIU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE NEMUSÍ KONAT Z DŮVODU MENŠÍHO NEBO SHODNÉHO POČTU UCHAZEČŮ A POČTU VOLNÝCH MÍST

Ředitel školy může rozhodnout, zda zkoušky uplatní, nebo se vůbec konat nebudou a o přijetí ke studiu se bude rozhodovat na základě výsledku testu vstupních znalostí z cizího jazyka.                                                                                                                                               Rozhodnutí o nekonání přijímacích zkoušek škola zveřejnění na školním webu nejpozději do 8. března.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA Z CIZÍCH JAZYKŮ (ANJ nebo NEJ)

Podmínkou pro přijetí ke vzdělání je dosažení alespoň 25 bodů z maximálního počtu 80 bodů.

TERMÍN  PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1. březen 2021

kapacita: 50 uchazečů

PODROBNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ!!!

Nejčastější dotazy

Konají se přijímací zkoušky?

ANO, ale POUZE v rámci 1. kola, pokud přihlášku podáte do 1. 3. 2021. Po ukončení 1. kola přijímacího řízení bude vypsáno 2. kolo BEZ přijímacích zkoušek. Uchazeči budou přijímáni do naplnění kapacity. VŠICHNI uchazeči budou povinně konat test vstupních znalostí z cizího jazyka (výběr ANJ nebo NEJ). 

Budu muset konat státní maturitu?

ANO. Státní maturita zahrnuje zkoušku z českého jazyka a volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. Doporučujeme vstupní znalost cizího jazyka na úrovni A2! Kromě toho škola stanovuje takzvanou profilovou část maturity z odborných předmětů: ekonomika a účetnictví.

Jaká kritéria musím splnit pro přijetí?

1) školní přijímací zkoušky (pokud je uchazeč o studium konal) 2) test vstupních znalostí z cizího jazyka

Jaké podmínky musím splnit pro přijetí?

1) vyučení ve tříletém učebním oboru, ukončené výučním listem 2) podání přihlášky, doložení kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (pokud bylo k výučnímu listu vydáno) 3) test vstupních znalostí z cizího jazyka 4) podepsání smlouvy o studiu

Jak dlouho studium trvá?

Kombinované nástavbové studium trvá dva roky. Je určeno pro zájemce, kteří mají výuční list a chtějí si rozšířit a doplnit vzdělání.

Jaké je školné?

Školné činí 13500 Kč/kalendářní rok, výši školného je možné rozložit do jednotlivých měsíců. V případě, že školu navštěvují sourozenci, manželé, registrovaní partneři, rodiče a děti, mají nárok na slevu školného ve výši 20 % po dobu souběhu studia.

Kolik času musím studiu věnovat?

Konzultace probíhají každé úterý od 13:05 do 18:00 hodin. Předpokládá se však, že se studiu budete věnovat také samostatně ve svém volnu v rámci e-learningu.

DOBRÁ RADA NA ZÁVĚR :)

V dnešní nepřehledné době se nedá vyloučit dodatečná změna, tak si před podáním přihlášky ověř na webu naší školy, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokud vyplníš formulář pro zájemce o studium budeme tě pravidelně informovat o aktuálním dění ve škole.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů