Prevence a poradenství

Výchovný poradce Mgr. Šárka Martinovičová

  • osobně v budově Euroškoly Strakonice
  • telefonicky na čísle +420 601 360 609, e-mailem: sarkam@tiscali.cz

Náplň činnosti výchovného poradce na Euroškole Strakonice

  • studijní a kariérové poradenství
  • prevence sociálně patologických jevů
  • práce s problémovými žáky (aktuálně)
  • spolupráce s organizacemi zabývajícími se studenty s nejrůznějšími problémy
  • spolupráce se školním protidrogovým koordinátorem Ing. Vlastou Valentovou

Nemáte důvěru? Obraťte se na poradenské organizace.

Organizace ve Strakonicích

728 469 494Krizové a kontaktní centrum
383 321 704Pedagogicko-psychologická poradna ČB – pobočka Strakonice

Organizace s celorepublikovou působností

116 111Linka bezpečí (pomoc mladým lidem v těžkých situacích)
241 484 149Linka důvěry Dětského krizového centra (pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané)
386 350 475Linka pro ženy a dívky(poradna v Č.Bud.)
800 111 113Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
286 881 059 Linka řešení šikany